I höstas gick OpenCon, och de har på ett föredömligt sätt publicerat material från konferensen så att de som inte var där har chansen att ta del av det. Ett av föredragen, av Erin McKiernan, var riktigt bra och hon berättade hur hon hade gjort ett personligt löfte om öppenhet. Det var så inspirerande, att Open By Default nu har gett ett eget löfte. Vill ni också bli inspirerade så kan ni se föredraget i sin helhet nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=qrpa4bl_0AA

[Tillägg:] Så föredömligt var det inte, eftersom att videon som jag länkade har avpublicerats och inte går att se längre. Detta borde ha kunnat undvikas, eftersom att YouTube inte har ändrats dramatiskt sedan videon publicerades.