Under ett par månader kommer jag att hjälpa Creative Commons i deras projekt Open Climate Data. Det kommer att bli ett mycket spännande och meningsfullt projekt. Uppdraget är i detalj beskrivet i deras utlysning (arkiverad version).