Från och med igår är Open By Default aktivt igen, och registrerat i Nederländerna! Affärsidén är densamma som tidigare, att erbjuda konsulttjänster inom allt öppet.

Eftersom att företaget nu är registrerat i Nederländerna, och mer än tidigare hjälper organisationer utanför Sverige, kommer webbplatsen att göras mångspråkig i närtid. Fram tills dess får ni stå ut med svenska.

Så fort som kontrakt är signerade kommer, uppdragssidan att uppdateras. Principen om transparens kommer att leva vidare, likväl som våra andra löften (åh, åtminstone en sida som fanns på engelska redan!).