Ohoj! Nu har jag gått 1204 kilometer och pratat med 19 kommuner om öppen data. Även om projektet fortsätter ända fram till augusti med sammanställningar och projektredovisning betyder det här att jag har lite mer tid för andra uppdrag. Speciellt i närtid kan man boka mig för Almedalen.