Tidigare berättade jag om en projektansökan till Internetfonden som blev avslagen och jag får tyvärr meddela om en till sådan. Men även här känns projektet i sig viktigare än vem som gör den så därför väljer jag att publicera ansökan här i hopp om att den kan inspirera någon.

Myndigheter i sociala medier – vi har hela listan

Projektsammanfattning

Om man vill hitta en myndighet i sociala medier finns det idag inget lätt sätt. Det går att besöka myndighetens webbplats och hoppas på det bästa men det finns ingen standard för hur detta anges så det är inte säkert att man hittar vad man letar efter. Alternativt kan man googla eller använda sökfunktionen på den tjänst man letar i, utan garanti att man lyckas. Än mer problem blir det om man vill ha tag i flera eller till och med alla myndigheter på Instagram och Twitter eller någon annan plattform.

Projektet kommer dels att sätta upp en teknisk lösning som gör det enkelt att hitta en myndighets konton samt gör det möjligt att exportera listor om man vill använda datat till något mer avancerat. Detta data kommer att vara tillgängligt som öppen data så att det dessutom går att använda den vidare i andra applikationer. Detta är något som förmodligen kommer att komma väl till pass på hackathons och är förmodligen ett bra verktyg för flera startups.

Den andra delen av projektet är nödvändig research för att populera databasen, vilket innebär att leta efter alla myndigheters konton i de olika sociala medierna. Detta kommer att vara mertiden av projektet då det kommer att vara ganska tidskrävande att göra en noggrann undersökning och se till att så ingen myndighet missas. Här handlar det om att få en helt komplett lista, inte en hyfsad.

Alla stora sociala medier kommer att finnas med och tjänsten kommer att designas så att vilka tjänster som finns med kan ändras framöver utan stora ingrepp. Det kommer också att byggas så att det är väldigt enkelt att underhålla så att om någon byter konto eller om en myndighet börjar använda en plattform de inte har haft tidigare så är det ett snabbt jobb att lägga till det.

Bakgrund

I många olika sammanhang så vill medborgare komma i kontakt med en specifik myndighet, eller kanske med ett stort antal. Men de vill inte göra ett formellt ärende av det utan kommunicera på ett vardagligt sätt som de gör hela tiden – i sociala medier. Efterfrågan finns inte minst på olika hackathons när någon får en bra idé som faller på grund av att det saknas ett register för att få tag på myndigheters adress i sociala medier. Även om det kan finnas personer som har byggt upp egna listor i till exempel Twitter finns dessa inte tillgängliga för andra på ett enkelt sätt och framförallt inte på ett sätt som gör det lätt att arbeta vidare med datan.

Aktiviteter
Startdatum Slutdatum Rubrik Beskrivning
2016-11-01 2016-12-31 Backend Sätta upp plattform och databas där allt kan matas in
2017-01-01 2017-06-30 Datainsamling Samla in alla adresser och konton för alla 735 myndigheter
2017-01-01 2017-06-30 Design Göra webbplatsen lättanvänd och förståelig
2017-02-01 2017-07-31 Dokumentation Hela projektet ska vara väldokumenterat och lätt att sätta sig in i