Löfte

Inspirerade av det löfte som Erin McKiernan har gett om öppenhet har Open by default också gjort ett löfte. Så här lyder det:

  • Vi tar inga uppdrag som innebär instängda lösningar.
  • Vi bloggar och delar med oss av arbetsmaterial när det är möjligt.
  • Vi publicerar alltid eget arbete under fri licens.
  • Vi deltar inte i samarbeten där partners vägrar vara öppna.
  • Vi delar vår kod när det är möjligt.
  • Vi delar både rådata och bearbetad.
  • Vi försöker få fler att bli öppna.
  • Vi står upp för vårt val.

Webbplatsen av Open By Default är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell licens om inte annat anges.
Kontakt

Använd kontaktformuläret eller ring på 076 – 21 22 776.