Sedan årsskiftet har Open by default tagit en paus och har tills vidare ingen verksamhet. Detta beror på att jag på heltid har fått något annat att göra och som jag känner är viktigt att göra nu. Eventuellt återupptar jag verksamheten efter sommaren 2019, tiden får visa om det fortfarande finns utrymme och behov av fortsätta då.