Precis nyligen har ett nytt uppdrag påbörjats. Tillsammans med Anders Frick ska jag ta fram en guide om Öppna data för beslutsfattare. Beställare är Internetstiftelsen i Sverige och guiden ska vara klar innan årsskiftet. Det finns en hel del skrivet om öppna data i allmänhet, och vi ska försöka att inte duplicera något i onödan, utan istället rikta in oss mot de frågor som målgruppen upplever som mest trängande. Vi kommer givetvis att ivrigt länka till vidare läsning till det i många fall riktigt bra materialet som andra har tagit fram. Vi testar i det här projektet att publicera via verktyget Gitbook och du kan se guiden växa fram här. Guiden kommer att publiceras under CC BY 2.5 SE.