Som en del av ett forskningsprojekt som kommer att bedrivas inom Open Science Framework kommer jag att hjälpa till med att digitalisera delar av etikprövningnämndernas mötesprotokoll och ansökningar. Det är ett ganska kort uppdrag med ett besök till varje nämnd, men jag ser väldigt mycket fram emot hur det blir en liten del i det rätt nya ramverket för öppen vetenskap, som i sig kan sägas vara en utökning av begreppet Open Access, eller öppen tillgång som vi säger på…