I den senaste ansökningsomgången till Internetfonden hade jag skickat in en ansökan med namnet Proprietära filformat hos myndigheter – en crowdsourcad rapporteringsfunktion. Den blev dock tyvärr avslagen, men eftersom att idén som sådan är viktigare än vem som genomför den publicerar jag de intressanta delarna ur ansökningen här i förhoppningen att någon annan kan ta vid. Projektsammanfattning Projektet går ut på att göra en rapporteringsfunktion för när myndigheter kräver att kommunikation med dem görs i proprietära filformat. Detta är ett problem…