Open by default har idag signerat Klimatpakten. Så här förklarar Stockholms stad den: Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden. Med projektet En hållbar vandring från Ystad till Stockholm med öppna data och de globala målen, där det mobila kontoret kommer att vara helt solcellsdrivet känns detta som ett enkelt steg. Nu går…