Det första uppdraget som har landat är En hållbar vandring med globala målen och öppna data från Ystad till Stockholm, eller lite kortare y2s (för Ystad To Stockholm). Detta är ett konsultuppdrag till Openhearted som med samarbetspartnern Quantified Planet fick bidrag från Vinnova i deras utlysning Öppna data 6. Det Open by default kommer att göra rent konkret är att genomföra föreläsningar i de 25 kustkommunerna mellan Ystad och Stockholm, och gå hela sträckan där emellan. För att genomföra projektet kommer…