Open by default har äran att sponsra OpenStreetMap Sverige med ny disk till servern. Det är inte några fantasisummor, men som nystartat företag känns det helrätt att kunna bidra där det behövs. Och ett lämpligare projekt att stötta går knappt att finna. OpenStreetMap är en karttjänst som är öppen, crowdsourcad och på många ställen helt överlägsen alla kommersiella alternativ. Den svenska servern gör det möjligt att experimentera med ny funktionalitet och erbjuder många tjänster för den som vill komma igång…