I den senaste ansökningsomgången till Internetfonden hade jag skickat in en ansökan med namnet Proprietära filformat hos myndigheter – en crowdsourcad rapporteringsfunktion. Den blev dock tyvärr avslagen, men eftersom att idén som sådan är viktigare än vem som genomför den publicerar jag de intressanta delarna ur ansökningen här i förhoppningen att någon annan kan ta vid.

Projektsammanfattning

Projektet går ut på att göra en rapporteringsfunktion för när myndigheter kräver att kommunikation med dem görs i proprietära filformat. Detta är ett problem för alla medborgare som försöker kommunicera med myndigheter och visar sig oftast på internet. Ta till exempel en liten ideell förening som bara har tillgång till en dator med Ubuntu på som försöker att söka bidrag för viss verksamhet men myndigheten kräver att man ska använda en dokumentmall med avancerad funktionalitet som inget öppet program stöder.

Projektet har ett antal olika delar som hänger ihop med varandra.
Dels så är det en rapporteringsfunktion där de som stöter på olika proprietära filformat kan rapportera in det. Denna ska göras så att det blir så enkelt som möjligt för den som rapporterar att skicka in en rapport, samtidigt som att tillräcklig data för att kunna föra statistik samlas in. Myndighet, tidpunkt, vilket filformat som efterfrågas samt var efterfrågan sker är det minsta som kommer att samlas in. Ytterligare behov av data kommer att utredas under projektet.
Dels är det en databas där man kan söka vilka myndigheter som kräver vilka filformat. Där kan man välja att filtrera på olika sätt, samt ladda hem allt som är insamlat som öppna data i olika öppna format. Det blir en enkel och lättanvänd webbplats med tydligt syfte.

Det byggs också flera notifikationsfunktioner, ett mail som skickas till myndigheten så att de blir varse om att det är ett problem. På det sättet kan det leda till förändring eftersom att de troligen inte ens var medvetna om att det fanns problem i dagsläget. Dessutom kommer det att skapas en twitterfunktion för att göra allmänheten medvetna också, där det går ut en automatisk tweet när någon rapporterar in. En tweet liknande ”En medborgare upptäckte att @myndighet_X kräver att man använder .mov på http://myndighetx.se/exempelsida” eller annan lämplig formulering som arbetas fram under projektet.

Det inrapporterade datat kommer att vara tillgängligt som öppen data med CC 0 så att det enkelt går att bygga vidare på det som har samlats in eller analyseras av den som vill det.

Projektet kommer att bedrivas extremt transparent och alla kan följa utvecklingen direkt på GitHub där det också går att komma med synpunkter. Ansträngningar kommer att göras för att engagera olika intressenter i projektet för att få en så stor acceptans som möjligt hos slutanvändare.

Frågeställning

Bakgrund

E-delegationen har publicerat riktlinjer som säger att myndigheter ska publicera filer i format som användarna säkert kan öppna. Trots det finns flera myndigheter som kräver att man använder filer i proprietära format som inte kan öppnas av användare utan dessa program. Exempelvis Word-dokument med funktioner som inte kan hanteras av Libre Office eller pdf-filer som har funktioner som saknas i öppna läsare. Detta blir ett problem för sådana användare och omfattningen är idag okänd men förmodligen ganska stor.

Avgränsningar

Projektet innefattar ingen analys av det inkommande datat eller manuell kommunikation med myndigheter som visar sig ställa krav på användandet av proprietära filformat. Tack var det öppna datat är det dock möjligt för vem som helst att analysera datan.

Risker

Det finns inga identifierade show stopper risker. Men en risk som kan uppstå när projektet är sjösatt är att det används för att spamma myndigheter. Om detta sker så kan notifieringsdelarna för enstaka myndigheter stängas av permanent eller tillfälligtvis.