Ibland får man höra (ofta från forskare) att det inte är någon idé att släppa data öppet, det är ändå ingen som förstår deras data. Och det finns ju en poäng i att om ingen kan förstå ditt data så är det ingen idé att släppa det, men det är ganska lätt att göra ditt data mycket mer lättfärståeligt. Och då har det argumentet fallit. Några som har tänk på det här är @robinhouston och @SeanClarke. De skapade den enkla, men solklara webbplatsen clean-sheet.org med tio enkla regler som gör din kalkylark mycket lättare för andra att återanvända. Vill du läsa dem engelska, gå till länken ovan, här följer de på svenska (efter tillåtelse):

  1. Sammanfoga inte celler. Sortering och andra manipulationer som folk kan vilja göra med din data förutsätter att varje cell tillhör en rad och en kolumn.
  2. Blanda inte data och metadata (t. ex. utgivningsdatum eller författare) i samma flik.
  3. Den första raden med data ska innehålla rubriker på kolumnerna. Inga ska vara dubbletter eller blanka. Kolumnrubriken ska klart ange vilka enheter som används i kolumnen, där det är vettigt.
  4. De återstående raderna ska innehålla data, med ett datum per rad. Inkludera inte aggregerad statistim som SUMMA eller MEDEL. Du kan lägga aggregerad statistik på en egen flik om de är viktiga.
  5. Siffror i celler ska enbart vara siffror. Sätt inte in kommatecken, asteriskar eller något annat. Om du behöver kommentera några rader, gör det i en separat kolumn.
  6. Använd standardiserade identiferare, till exempel koder ur ISO 3166 för länder istället för namn.
  7. Använd inte enbart färg eller annan stilistisk formatering för att ange information. Om du vill färga dina celler beroende på deras värde, gör det med villkorsformatering.
  8. Lämna celler blanka om det inte finns något värde.
  9. Om du har pivot-tabeller, se till att data för dem är tillgängliga också.
  10. Om du vill skapa en mänskligt läsbar presentation av din data, gör det på en annan flik i kalkylarket och referea till rätt celler på fliken där ursprungliga data finns.