Lite grundläggande arbete som har skett så här i början har varit att skapa konton på olika sociala medier. Nu finns Open by default på Facebook, Twitter, Flickr och Instagram (även om de två senaste inte har fått några inlägg än). Följ gärna dessa konton för att få varierande utbud av nyheter framöver. Är det någon mer plattform som du tycker att Open by default borde finnas på? Lämna gärna en kommentar om var och gärna också varför.